Guz kości kulszowa

anatomia24.pl & guz kości kulszowa

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. guzicznej, kości biodrowej w kierunku kości udowej, gdzie też posiada swój przyczep końcowy. Podczas stania całkowicie zasłania guz kulszowy, a w pozycji siedzącej odsłania go przesuwając się w bok. Mięsień wpływa na utrzymanie równowagi, prostuje staw biodrowy ( działa antagonistycznie do wcześniej... Mięśnie uda .. guzie kulszowym a kończą na kości piszczelowej i strzałkowej. Powodują wyprost w stawie biodrowym, a zgięcie w stawie kolanowym. Poza tym przy zgiętym stawie kolanowym umożliwiają rotację do wewnątrz i na zewnątrz. Mięsień dwugłowy uda ( łac. biceps femoris ) mieści się na zewnętrznej powierzchni ty...

Dno miednicy .. guzami kulszowymi, więzadła krzyżowo - guziczne, w końcu wierzchołek kości guzicznej. Oznacza to, że kąty rombu utworzone są z przodu przez spojenie łonowe, od tyłu kość guziczną i bocznie przez guzy kulszowe. Krocze, u kobiet znajduje się pomiędzy przedsionkiem pochwy a odbytem, ma długość niespełn... Obręcz miednicza .. guziczne. Najbardziej wysuniętą do tyłu częścią kości kulszowej jest guz kulszowy, który wysłany jest tkanką tłuszczową, stanowi przyczep dla mięśni uda, a podczas siedzenia stanowi główne oparcie dla miednicy. Gałąź kości kulszowej odchodzi prawie pod kątem prostym w okolicy guza kulszowego i kieru...