Przyczepy mięśni szyi

anatomia24.pl & przyczepy mięśni szyi

Mięśnie szyi .. przyczepia się ścięgnem pośrednim i biegnie dalej, jako brzusiec przedni w kierunku żuchwy. Jego czynność polega zatem na obniżaniu żuchwy i podnoszeniu kości gnykowej wraz z krtanią. Podobnie działa mięsień rylcowo - gnykowy stanowiący połączenie kości gnykowej z wyrostkiem rylcowatym kości skronio... Twarzoczaszka .. przyczepu niektórych mięśni szyi, gardła czy języka. Nie posiada bezpośredniego połączenia z innymi kościami. Żuchwa Żuchwa ( łac. mandibula ) jest największą kością twarzoczaszki. Jest nieparzysta i najbardziej ruchoma w porównaniu do innych kości. Kształtem swym przypomina wygiętą podkowę. Składa ...