Gdzie leży ujście pnia płucnego?

  • w komorze lewej serca
  • w komorze prawej serca
  • w przedsionku lewym serca

Pień płucny

Serce .. pień płucny. Do podstawy serca zaś wchodzą: żyła główna górna i dolna do przedsionka prawego oraz cztery żyły płucne do przedsionka lewego. Przedsionki posiadają spłaszczone uwypuklenia zwane uszkami ( prawym i lewym ). Przedsionek prawy ( łac. antri ... Układ tętniczy .. pień płucny rozgałęziający się na tętnicę płucną prawą i lewą, prowadzą krew żylną. Pod względem budowy są to naczynia tętnicze. Pień płucny uchodzi z komory prawej serca ku górze i do tyłu zataczając niewielki łuk. Pod łukiem aorty dzieli się na tęt ...

Aorta i gałęzie aorty .. pień ramienno - głowowy, za nim tętnica szyjna wspólna lewa i tętnica podobojczykowa lewa. Pień ramienno - głowowy prawy długości 3 - 4 cm dzieli się następnie na tętnicę szyjną wspólną i podobojczykową prawą. Od aorty piersiowej odchodzą gałęzie osk ...