Do jakiego narządu nie przylega część tylna okrężnicy poprzecznej?

  • do trzustki
  • do nerki lewej
  • do pęcherzyka żółciowego

Okrężnica poprzeczna

Żołądek .. okrężniczego. Ściana żołądka zbudowana jest z warstwy śluzowej, mięśniowej i zewnętrznie leżącej surowiczej ( otrzewna trzewna ). Mięśniówka posiada liczne włókna podłużne, szczególnie obecne na krzywiznach, okrężne oraz warstwę włókien skośnych w ob ... Jelito grube .. okrężnicę i odbytnicę. W okrężnicy ze względu na charakterystyczny przebieg wyróżniono wstępnicę, poprzecznicę, zstępnicę i esicę. Do funkcji jelita grubego należą: wchłanianie wody, procesy gnilne, formowanie kału. Unaczynienie jelita grubego pochod ...

Okrężnica .. Okrężnica poprzeczna ( łac. colon transversum ) leży prawie poprzecznie w jamie brzusznej pomiędzy prawym i lewym zagięciem okrężnicy. Jej długość może dochodzić do 50 - 60 cm. Powierzchnią górną przylega do wątroby i pęcherzyk żółciowego, żołądka. D ... Trzustka .. okrężnicy. Od przodu do trzustki przylegają pętle jelita cienkiego, żołądek, od tyłu nerka lewa z nadnerczem, żyłą główna dolna i aorta. W miąższu trzustki biegną dwa większe przewody wyprowadzające sok trzustkowy. Jest to przewód trzustkowy i przewó ...