Z jakimi kośćmi łączy się małżowina nosowa dolna?

  • sitową, podniebienną, łzową, szczęką
  • sitową, podniebienną, lemieszem, szczęką
  • sitową, łzową, lemieszem, szczęką

Małżowina nosowa

Mózgoczaszka .. małżowina nosowa górna i środkowa. Układ komórek sitowych pozwala podzielić je na grupę przednią i tylną. Ujście komórek sitowych przednich znajduje się w przewodzie nosowym środkowym ( pomiędzy małżowiną środkową i dolną ), natomiast ujście komórek ... Twarzoczaszka .. małżowina nosowa dolna, szczęka, kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szcz ...

Jamy i doły czaszki .. małżowinę nosową dolną oraz kość klinową. Powierzchnia wewnętrzna czaszki kształtuje się w trzy schodkowato ustawione doły, zwane dołami czaszki, na których opierają się struktury mózgowia. Przedni dół czaszki znajduje się do przodu i najwyżej, tworz ...