Powierzchnie stawowe kości

anatomia24.pl & powierzchnie stawowe kości

Układ kostno-stawowy .. Powierzchnie stawowe kości pokryte są chrząstką szklistą, rzadziej włóknistą. Chrząstka szklista nadaje powierzchni stawowej gładkość i zapewnia odpowiedni ruch w stawie. Ponadto podstawowym elementem stawu jest również torebka stawowa i więzadła. Inne niestałe elementy to: trzeszczki, łąkotki, kale... Kości obręczy barkowej .. Powierzchnie stawowe utworzone są przez koniec mostkowy obojczyka oraz wcięcie obojczykowe rękojeści mostka i chrząstkę pierwszego żebra. Jest to staw siodełkowaty wzmocniony więzadłami: mostkowo - obojczykowymi, żebrowo - obojczykowym. Ruchy zbliżone są do ruchów w stawie kulistym ( do góry, dołu, ...

Kości przedramienia .. powierzchnie stawowe: wcięcie bloczkowe i promieniowe. Wyrostek łokciowy, duży i zakrzywiony, wnika do dołu wyrostka łokciowego na powierzchni tylnej kości ramiennej. Na powierzchni bocznej wyrostka znajduje się powierzchnia stawowa ( wcięcie promieniowe ) dla głowy kości promieniowej. Z kolei wyros... Obręcz miednicza .. Powierzchnia tylna talerza jest miejscem przyczepu mięśni pośladkowych. Powierzchnia wewnętrzna jest wklęsła, znajduje się na niej dół biodrowy dla przyczepu mięśnia biodrowego, powierzchnia uchowata dla połączenia stawowego z kością krzyżową. Grzebień biodrowy to pogrubiony i wypukły górny brzeg ta...

Kości podudzia .. Powierzchnia górna posiada dwa zagłębienia oddzielone wyniosłością międzykłykciową. Po obu stronach wyniosłości międzykłykciowej znajdują się małe guzki międzykłykciowe, natomiast do przodu i do tyłu pola międzykłykciowe. Na kłykciu bocznym z tyłu i boku znajduje się powierzchnia stawowa dla strzałk... Kości stopy .. powierzchniach bocznych mieszczą się powierzchnie stawowe dla połączenia z kostką boczną i przyśrodkową. Kość piętowa ( łac. calcaneus ) położona jest poniżej kości skokowej. Tworzy wypukły ku tyłowi guz piętowy. Od przodu łączy się z kością łódkową i sześcienną. W skład kości śródstopia wchodzi pię...