Rozwór aorty przepony

anatomia24.pl & rozwór aorty przepony

Fizjologia oddychania .. rozwidleniu tętnicy szyjnej wspólnej oraz aortalnych ( obwodowe ) zlokalizowanych w łuku aorty. Bodźce dotyczące ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi są przekazywane przez te receptory do ośrodka oddechowego. Drogą zstępującą przez rdzeń kręgowy, nerw przeponowy i nerwy międzyżebrowe dociera informac... Aorta i gałęzie aorty .. rozwór aortowy przepony do jamy brzusznej. Odtąd nazywa się ją aortą brzuszną. Na wysokości czwartego kręgu lędźwiowego aorta dzieli się na dwie tętnice biodrowe wspólne. Od aorty odchodzą liczne naczynia. W początkowym odcinku, tuż za zastawkami półksiężycowatymi, odchodzą naczynia wieńcowe. Od łuk...

Przepona .. rozwór aortowy, czyli otwór dla przejścia aorty i przewodu piersiowego. Do przodu i nieco na lewo od rozworu aortowego znajduje się rozwór przełykowy dla przełyku. Część żebrową stanowią wiązki włókien biegnące zbieżnie od żeber ( VII - XII ). Część mostkową tworzą włókna biegnące od wewnętrznej pow...