Pęcherzyki w żołądku

anatomia24.pl & pęcherzyki w żołądku

Układ pokarmowy .. pęcherzyk żółciowy i trzustka. Podstawową drogę dla pokarmów i ich resztek stanowią: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, odbytnica i odbyt. Do funkcji układu pokarmowego należą: rozdrobnienie i trawienie kęsów pokarmowych ( przy udziale enzymów trawiennych ) na związki mogą... Żołądek .. pęcherzykiem żółciowym, śledzioną, przeponą i przednią ścianą jamy brzusznej. Ściana tylna kontaktuje się z poprzecznicą, trzustką, nerką i nadnerczem oraz śledzioną. Od zewnątrz pokrywa go otrzewna. Żołądek przymocowany jest do sąsiednich narządów za pomocą więzadła wątrobowo - żołądkowego, żołądko...

Okrężnica .. pęcherzyk żółciowego, żołądka. Dolna zaś kontaktuje się z jelitem cienkim. Dalszym odcinkiem jelita grubego jest okrężnica zstępująca ( łac. colon descendens ), która powstaje w miejscu zagięcia poprzecznicy ( tzw. zagięcie śledzionowe ) znajdującego się na poziomie VII żebra po lewej stronie ciała... Wątroba .. pęcherzyka żółciowego, żyły głównej dolnej, żołądka, dwunastnicy, okrężnicy, nerek i nadnerczy oraz wnęka między płatem ogoniastym a czworobocznym. Do wnęki wnika więzadło wątrobowo - dwunastnicze, żyła wrotna, tętnica wątrobowa właściwa, nerwy, a wychodzą przewód wątrobowy wspólny i naczynia chłonn...

Układ żylny .. pęcherzykowa i żyła pępkowa. Obszar spływu krwi obejmuje cały przewód pokarmowy ( od wpustu żołądka do odbytnicy ). We wnęce wątroby żyła wrotna dzieli się na gałąź prawą i lewą, które następnie rozgałęziają się na coraz mniejsze naczynia włosowate. Z sieci naczyń włosowatych wątroby krew odpływa ży...