Przepona mięsień klatki piersiowej

anatomia24.pl & przepona mięsień klatki piersiowej

Mięśnie klatki piersiowej .. przepona. Do grupy powierzchownej zaliczane są: mięsień piersiowy większy, piersiowy mniejszy, podobojczykowy i zębaty przedni. Mięsień piersiowy większy ( łac. musculus pectoralis major ) położony jest najbardziej zewnętrznie ze wszystkich mięśni grupy powierzchownej. Kształtem swym zbliżony jest d... Przepona Przepona ( łac. diaphragma ) jest najważniejszym mięśniem oddechowym stanowiącym zarazem granicę pomiędzy klatką piersiową a jamą brzuszną. Jest to cienki mięsień kształtem zbliżony do kopuły, swoją wypukłością skierowaną do góry, w głąb jamy klatki piersiowej. Dzięki przeponie powiększenie objętośc...