Ośrodek wzroku w mózgu

anatomia24.pl & ośrodek wzroku w mózgu

Śródmózgowie .. ośrodek wzroku ( odpowiedzialny m.in.za odruch źrenicy na światło ) oraz dolne należące do układu słuchu. Pomiędzy wzgórkami górnymi i nieco do przodu położona jest szyszynka. Poniżej wzgórków dolnych odchodzi nerw bloczkowy ( n. IV ). Przez śródmózgowie przebiega wodociąg mózgu będący dość wąskim k...