Mięsień żuchwy

anatomia24.pl & mięsień żuchwy

Ślinianki .. mięsień żuchwowo - gnykowy. Gruczoł składa się z większej ślinianki podjęzykowej oraz kilku mniejszych. Ma kształt podłużny i układa się równolegle do trzonu żuchwy. Od góry ślinianka podjęzykowa pokryta jest błoną śluzową dna jamy ustnej. Ujście przewodu głównej części gruczołu znajduje się obok br... Jamy i doły czaszki .. mięsień skroniowy, naczynia i nerwy skroniowe, tkankę tłuszczową oraz nerw uszno - skroniowy, gałęzie skroniowe i jarzmowe nerwu twarzowego. Dół podskroniowy położony jest poniżej i przyśrodkowo od łuku jarzmowego i zawiera mięśnie skrzydłowe, tętnicę szczękową, nerw żuchwowy. Dół skrzydłowo - podni...

Nerwy czaszkowe .. mięsień dźwigacz powieki oraz prawie wszystkie mięśnie gałki ocznej ( prosty górny, przyśrodkowy, dolny oraz skośny dolny ). Nerw bloczkowy ( n. IV ) unerwia tylko jeden mięsień gałki ocznej ( skośny górny ). Nerw trójdzielny ( n. V ) dzieli się na 3 gałęzie: nerw oczny, szczękowy i żuchwowy, unerwi...