Obrąbki stawowe

anatomia24.pl & obrąbki stawowe

Układ kostno-stawowy .. obrąbki stawowe. Wyróżnia się stawy proste ( utworzone przez dwie kości ) oraz złożone ( wiele kości ) oraz stawy jednoosiowe tj. zawiasowy, obrotowy i wieloosiowe np. eliptyczny, siodełkowaty, kulisty. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Ana... Kość ramienna .. obrąbek stawowy zwiększający powierzchnię stawową. Ze względu na budowę tylko 1/3 powierzchni główki objęta jest panewką. Wynika stąd, że za główne mocowanie kości ramiennej do obręczy barkowej odpowiadają mięśnie. Staw wzmocniony jest przez więzadło kruczo - ramienne. Staw ramienny jest stawem kuli...