Kość przyśrodkowa

anatomia24.pl & kość przyśrodkowa

Jama nosowa .. kość 4cm. Każda z jam nosowych utworzona jest przez ścianę dolną utworzoną głównie przez wyrostek podniebienny szczęki oraz kość podniebienną. Ścianę górną tworzą kość czołowa, sitowa i klinowa. Ściana przyśrodkowa utworzona przez przegrodę nosa, składa się z części kostnej ( kość sitowa i lemiesz )... Zatoki przynosowe .. kość. Wyróżniamy, zatem zatokę klinową, czołową, sitową, szczękową występujące obustronnie. Największą z pośród nich jest zatoka szczękowa ( łac. sinus maxillaris ) znajdująca się w trzonie kości szczękowej. Ma ona kształt piramidy, utworzonej z czterech ścian. Część przyśrodkowa zawiera otwór szczę...

Twarzoczaszka .. kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, sitową, szczękową oraz małżowiną nosową dolną. Lemiesz jest nieparzystą kością płaską również o... Jamy i doły czaszki .. kość czołowa i kość klinowa, a ścianę dolną kość szczękowa, jarzmowa i podniebienna. Ściana przyśrodkowa utworzona jest przez kość szczękową, łzową, sitową i klinową, s ściana boczne przez kość jarzmową i klinową. Szczyt ostrosłupa stanowi kanał wzrokowy kości klinowej. Jama nosowa przedzielona jest...

Kość ramienna Kość ramienna ( łac. humerus ) jest najdłuższą kością kończyny górnej. Składa się z trzonu i dwóch końców ( bliższego i dalszego ). Trzon ma kształt graniastosłupa, posiada powierzchnię przednią boczną, przednią przyśrodkową i tylną. Na powierzchni bocznej znajduje się guzowatość naramienna, na tyln... Kości przedramienia .. kość łokciowa i promieniowa. Prawidłowo obie kości położone są równolegle do siebie. Kość łokciowa przyśrodkowo, a promieniowa bocznie. Przy ruchach nawracania przedramienia, czyli skierowaniu ręki grzbietem do przodu kość promieniowa krzyżuje kość łokciową. Przestrzeń między obu kośćmi wypełnia bło...

Kości uda Kość udowa Kość udowa ( łac. os femoris ) jest najdłuższą kością szkieletu. Składa się z trzonu i dwóch końców. Trzon jest nieco wypukły do przodu. Na powierzchni tylnej znajduje się kresa chropowata. Na końcu bliższym znajduje się głowa kości udowej skierowana przyśrodkowo i do góry. Na szczycie gł... Kości podudzia .. kośćmi wypełnia błona międzykostna. Kość piszczelowa ( łac. tibia ) położona jest przyśrodkowo w stosunku do strzałki. Składa się s trzonu i dwóch końców. Trzon w przekroju poprzecznym ma kształt trójkąta podstawą zwróconego do tyłu. Koniec bliższy kości piszczelowej jest poszerzony i pogrubiały, po...

Kości stopy .. kość skokowa i piętowa, a w dalszym kości klinowate ( przyśrodkowa, środkowa, boczna ) i kość sześcienna. Od strony przyśrodkowej między oba rzędy wciska się kość łódkowa. Kość skokowa ( łac. talus ) zbudowana jest z trzonu, szyjki i głowy. Na trzonie znajduje się wypukły do góry bloczek, którym łąc...