Przepona moczowo płciowa

anatomia24.pl & przepona moczowo płciowa

Pęcherz moczowy .. przeponą moczowo - płciową, zaś u mężczyzn z gruczołem krokowym, pęcherzykami nasiennymi, bańkami nasieniowodów i odbytnicą. Umocowanie pęcherza odgrywa istotną rolę przy zwiększaniu jego objętości. U kobiet pęcherz moczowy łączy się ze spojeniem łonowym za pomocą więzadeł łonowo - pęcherzowych, u m... Cewka moczowa u mężczyzn .. przeponę moczowo - płciową, następnie biegnie pod spojeniem łonowym ( część błoniasta ), łukowato przebiega do przodu i do góry wstępuje do ciała gąbczastego ( część gąbczasta ). W cewce moczowej można wyróżnić 3 przewężenia. Pierwsze w ujściu zewnętrznym cewki moczowej, drugie w ujściu wewnętrznym ...

Gruczoł krokowy .. przepony moczowo - płciowej. Podstawa skierowana do góry i tyłu przylega do dna i szyjki pęcherza moczowego. Cewka moczowa wchodzi bezpośrednio do gruczołu tworząc połączenie podstawy gruczołu z dnem za pomocą włókien mięśniowych. Powierzchnia przednia leży do tyłu od spojenia łonowego i łączy się z... Gruczoły opuszkowo-cewkowe .. przepony moczowo - płciowej do tyłu od cewki moczowej. Od gruczołów odchodzą przewody długości 3 - 4 cm biegnące obok cewki i uchodzące do jej opuszki. W swojej budowie wewnętrznej posiadają komórki śluzowe produkujące przezroczystą i ciągnącą się wydzielinę. Unaczynienie gruczołu pochodzi z tętnicy...

Prącie .. przeponą moczowo - płciową, kośćmi łonowymi i spojeniem łonowym. Nasada prącia jest silnie przytwierdzona do okostnej dolnych gałęzi kości łonowych i kości kulszowych za pomocą błony białawej obu ciał jamistych oraz więzadło wieszadłowe i procowate prącia. Trzon prącia ma kształt walcowaty, nieco sp... Cewka moczowa u kobiet .. przeponę moczowo - płciową uchodząc na brodawce cewkowej w przedsionku pochwy. Biegnie prawie pionowo kierując się od tyłu i góry ku przodowi i do dołu. Nie występują tu zagięcia charakterystyczne dla cewki moczowej męskiej. Ściana cewki moczowej zbudowana jest z dwóch warstw: błony mięśniowej i ślu...

Pochwa .. przeponę moczowo - płciową tak, że część górna znajduje się w jamie miednicy, a dolna w obrębie przepony. Do tyłu sąsiaduje z odbytnicą, z przodu zaś z pęcherzem moczowym i cewką moczową. W pozycji stojącej pochwa ustawiona jest nieco skośnie biegnąc od tyłu i góry do przodu i ku dołowi. Kształtem s... Dno miednicy .. Przepona moczowo - płciowa znajduje się w obrębie przedniej części i poniżej mięśni dźwigaczy odbytu, wypełnia ona przestrzeń zwaną trójkątem moczowo - płciowym, ma kształt trójkąta podstawą zwróconego ku tyłowi i do dołu. Tylny koniec znajduje się na poziomie guzów kulszowych. Przepona moczowo - pł...

Mięśnie dna miednicy .. przepony moczowo - płciowej i biegnącym od kości guzicznej w stronę odbytu więzadle odbytowo - guzicznym oraz kości guzicznej. Włókna krzyżują się w miejscu rozworu odbytowego. Mięsień dźwigacz odbytu dzieli się na dwie części: mięsień łonowo - guziczny ( przednią ) oraz biodrowo - guziczny ( tylna ...