Ko뜻 miednicza

anatomia24.pl & ko뜻 miednicza

Dno miednicy .. ko뜻 guziczn i bocznie przez guzy kulszowe. Krocze, u kobiet znajduje si pomidzy przedsionkiem pochwy a odbytem, ma d퀅go뜻 niespe쿻a 2,5 cm. U m轅czyzn jest nieco d퀅퓋ze. Dno miednicy utworzone jest przez dwie warstwy mi沅ni, wiksza warstwa nazywa si przepon miednicy, mniejsza przepon moczo... Ko턢i koczyn .. ko뜻 ramienna, ko턢i przedramienia ( ko뜻 쿽kciowa, promieniowa ) i rki ( ko턢i nadgarstka, 턳drcza, palcw ). Ko턢i koczyny dolnej sk쿪daj si z obrczy miedniczej ( ko뜻 miedniczna, biodrowa, kulszowa, 쿽nowa ) i koczyny wolnej tj. ko뜻 udowa, ko턢i podudzia ( ko뜻 piszczelowa i strza쿸owa )...

Obrcz miednicza .. Ko뜻 miedniczna Ko뜻 miedniczna ( 쿪c. coxae ) jest nieregularnego kszta퀃u parzyst ko턢i i sk쿪da si z trzech cz沅ci: ko턢i biodrowej, kulszowej i 쿽nowej. Wszystkie ko턢i 낢cz si mniej wicej w cz沅ci 턳odkowej ko턢i miednicznej. Zewntrznie i bocznie znajduje si zag녠bienie, czyli panewka s...