Jak jest ograniczona komora przednia gałki ocznej?

  • z przodu tylną częścią rogówki i twardówki
  • z przodu częścią ciała rzęskowego, soczewką
  • przyśrodkowo przez kąt tęczówkowo-rogówkowy

Gałka oczna

Oko .. Gałka oczna jest mniej więcej kształtu kulistego. Wyróżnia się w niej biegun przedni utworzony przez szczyt rogówki oraz biegun tylny. Nieco w bok od bieguna tylnego odchodzi od gałki ocznej nerw wzrokowy. Oś gałki ocznej przebiega przez oba bieguny. ...