Części twarzoczaszki

anatomia24.pl & części twarzoczaszki

Kości czaszki .. części: górno - tylnej zwanej mózgoczaszką oraz przednio - dolnej zwanej twarzoczaszką. Ciemiączka Kości czaszki powstają z tkanki łącznej, która ulega kostnieniu. U noworodka nie wszystkie kości czaszki zakończyły ten proces, dlatego występują jeszcze okolice zbudowane z tkanki łącznej nazwane ciem... Twarzoczaszka .. część czaszki. Tworzą ja następujące kości: łzowa, lemiesz, małżowina nosowa dolna, szczęka, kość nosowa, jarzmowa, podniebienna, żuchwa i kość gnykowa. Kość łzowa to płaska parzysta kość w kształcie czworokąta tworząca część przednią ściany przyśrodkowej oczodołu. Łączy się ona z kością czołową, si...