Guzowatość

anatomia24.pl & guzowatość

Mięśnie głowy .. guzowatości żwaczowej mieszczącej się w okolicy kąta żuchwy. Mięsień bierze udział w podnoszeniu żuchwy i obracaniu jej nieznacznie do boku. Mięsień skrzydłowy boczny ( łac. musculus pterygoideus lateralis ) położony jest w dole podskroniowym. Zbudowany jest z dwóch głów ( górnej i dolnej ), których... Mózgoczaszka .. guzowatość potyliczną zewnętrzną. Znajdują się na niej kłykcie potyliczne położone bocznie względem otworu wielkiego. Kłykcie potyliczne łączą się powierzchnią stawową z pierwszym kręgiem szyjnym. Przez podstawę kłykcia przebiega kanał nerwu podjęzykowego ( n. XII ). Na powierzchni wewnętrznej, a do...

Twarzoczaszka .. guzowatość bródkową oraz bocznie położone guzki bródkowe. Bocznie na wysokości zęba przedtrzonowego znajduje się otwór bródkowy. Na powierzchni wewnętrznej trzonu mieszczą się zagłębienia dla ślinianki podżuchwowej, podjęzykowej, naczyń oraz mięśni. Na brzegu górnym znajdują się zębodoły. Staw skron... Kość ramienna .. guzowatość naramienna, na tylnej bruzda nerwu promieniowego. Koniec bliższy zakończony jest głową kości ramiennej wchodzącej w skład stawu ramiennego. Dookoła głowy biegnie rowek zwany szyjką anatomiczną. Na końcu bliższym znajdują się również guzek większy i mniejszy. Poniżej głowy i guzków znajduj...

Kości ręki .. guzowatość, która stanowi podłoże opuszki palca. Staw promieniowo - nadgarstkowy jest stawem elipsoidalnym utworzonym przez połączenie kości promieniowej z bliższym rzędem kości nadgarstka. Wzmocniony jest więzadłem promieniowo - nadgarstkowym oraz mniejsze więzadła. Stawy śródnagarstkowe to połącze...