Jaka część jajowodu jest częścią śródścienną?

  • lejek jajowodu
  • bańka jajowodu
  • część maciczna

Jajowód

Układ płciowy żeński .. jajowa przekazuje zarodkowi swoje mitochondria ( orangella komórkowe ), w których mieści się również niewielka ilość materiału genetycznego ( DNA ). Poza tym macica kobiety stanowi miejsce rozwoju zarodka i stwarza mu sprzyjające warunki dojrzewania ... Jajnik .. jajowych. Oba jajniki leżą asymetrycznie, lewy jajnik kieruje się nieco bardziej do przodu w stosunku do prawego. Z zewnątrz swoim kształtem jajnik zbliżony jest do migdała, posiada powierzchnię przyśrodkową, boczną, koniec górny i dolny. Jego powier ...

Jajowód Jajowód ( łac. salpinx ) jest parzystym przewodem stanowiącym drogę dla wędrującej komórki jajowej pomiędzy jajnikiem a jamą macicy. Odchodzi od końca jajnikowego wyposażonego w strzępki, a dochodzi do górnego kąta macicy. Swoją budową zewnętrzną jaj ... Macica .. jajowej i jej rozwoju. Dzięki grubej warstwie mięśniowej stanowi ochronę dla rozwijającego się płodu, natomiast podczas porodu umożliwia narodziny. Macica znajduje się pośrodkowo w obrębie jamy miednicy, między pęcherzem moczowym a odbytem oraz pomię ...

Cykl menstruacyjny .. jajowej. W przypadku braku zapłodnienia komórka jajowa obumiera, a błona śluzowa złuszcza się i jest wydalana przez pochwę w postaci krwawienia miesięcznego. Fazy cyklu menstruacyjnego Cykl menstruacyjny podzielono na pięć faz. Pierwsza z nich, faza ... Okres ciąży .. jajowa przedostaje się do macicy by tam ulec zagnieżdżeniu w błonie śluzowej ( faza wydzielnicza ) górnej lub środkowej części trzonu. Jednak dochodzi do tego dopiero w 6 dniu od zapłodnienia. Uprzednio przechodzi ona stadia podziału blastuli i morul ...