Przewód pokarmowy i układ pokarmowy

anatomia24.pl & przewód pokarmowy i układ pokarmowy

Układ wewnątrzwydzielniczy .. przewód pokarmowy ( gastryna, cholecystokinina, sekretyna i VIP ). Niektóre hormony produkowane są, jako prohormony i dopiero przejście w formę aktywną zapewnia aktywność biologiczną. Prawidłowo funkcjonujący układ dokrewny zapewnia równowagę hormonalną. Zarówno niedostateczne jak i nadmierne wydzie... Gardło .. przewodu pokarmowego, przez który przechodzi kęs pokarmowy. Z jednej strony łączy się z jamą ustną, nosową i krtanią, z drugiej zaś przechodzi w przełyk. Jest to zatem również część układu oddechowego. Gardło leży do przodu od kręgosłupa szyjnego i kończy się na wysokości szóstego kręgu szyjnego. Zo...

Układ żylny .. przewód pokarmowy ( od wpustu żołądka do odbytnicy ). We wnęce wątroby żyła wrotna dzieli się na gałąź prawą i lewą, które następnie rozgałęziają się na coraz mniejsze naczynia włosowate. Z sieci naczyń włosowatych wątroby krew odpływa żyłami wątrobowymi do żyły głównej dolnej. Żyły układu wrotnego ...