Jakie gałęzie nerwu trójdzielnego unerwiają jamę nosową?

  • I i II
  • II i III
  • I i III

Nerw trójdzielny

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzielnego i twarzowego ). Rdzeń przedłużony ( łac. medulla oblongata ), nazywany również opuszką, ma kształt stożka zwężającego się ku dołowi i stanowi połączenie pozostałej części mózgowia z rdzeniem kręgowym. Na p ... Nerwy czaszkowe .. Nerw trójdzielny ( n. V ) dzieli się na 3 gałęzie: nerw oczny, szczękowy i żuchwowy, unerwia m.in. spojówkę, błonę śluzową nosa, język, skórę twarzy oraz mięśnie żwacze. Nerw odwodzący ( n. VI ) jest kolejnym nerwem gałkoruchowym zaopatrującym tylko ...