Kość piszczelowa

anatomia24.pl & kość piszczelowa

Kości kończyn .. kość piszczelowa i strzałkowa ) i stopy ( kości stępu, skokowa, piętowa, śródstopia i palców stopy. Obręcz miedniczą tworzą kości miedniczne połączone z kością krzyżową. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka... Kości podudzia .. Kość piszczelowa ( łac. tibia ) położona jest przyśrodkowo w stosunku do strzałki. Składa się s trzonu i dwóch końców. Trzon w przekroju poprzecznym ma kształt trójkąta podstawą zwróconego do tyłu. Koniec bliższy kości piszczelowej jest poszerzony i pogrubiały, posiada dwa kłykcie: przyśrodkowy i bo...