Dół czaszki

anatomia24.pl & dół czaszki

Mózgoczaszka .. dół środkowy czaszki, posiada wyrostki palczaste. Znajdują się tu również otwór okrągły dla nerwu szczękowego ( n. V2 ), otwór owalny dla nerwu żuchwowego ( n. V3 ). Na powierzchni zewnętrznej mieści się szczelina oczodołowa górna prowadząca do oczodołu, przez którą przebiegają: nerw okoruchowy ( n... Jamy i doły czaszki .. dół czaszki znajduje się do przodu i najwyżej, tworzy go kość czołowa, blaszka sitowa kości sitowej i kość klinowa. Dół środkowy czaszki jest głębszy od poprzedniego tworzą: kość klinowa, skroniowa. Natomiast dół tylny czaszki jest największy i położony najniżej. W jego skład wchodzą kość klinowa, p...

Móżdżek .. dół tylny czaszki. Jest kształtu elipsoidalnego, spłaszczony w kierunku od góry ku dołowi. Móżdżek składa się z centralnie położonego robaka i dwóch półkul. Półkule móżdżku łączą się z pniem mózgu za pomocą konarów móżdżku: górnego, środkowego i dolnego. Robak jest ukryty w zagłębieniu między obiema...