Gdzie występują piramidy nerkowe?

  • w korze nerki
  • w rdzeniu nerki
  • w osłonkach nerki

Piramida nerkowa

Nerka .. piramidy. W obrębie kory można wyróżnić liczne punkciki będące ciałkami nerkowymi. Rdzeń składa się z 10 - 20 piramid nerkowych stykających się powierzchniami zewnętrznymi z korą nerkową, zaś ich stożki uchodzą do kielichów mniejszych i noszą nazwę b ...