Cieśń macicy

anatomia24.pl & cieśń macicy

Jajowód .. cieśń oraz część maciczną. Najbardziej leżący dystalnie ( zewnętrznie ) lejek skierowany jest do dołu i zawiera ruchome strzępki. Najdłuższy ze strzępków tworzy połączenie z jajnikiem w postaci więzadła lejkowo - jajnikowego. Zadaniem strzępek jest wyłapanie i wprowadzenie uwolnionej komórki jajowej... Macica .. cieśń ( isthmus uteri ) i szyjkę ( cervix uteri ). Najwyżej położony trzon jest najszerszą częścią macicy i stanowi połowę wielkości narządu. Górny koniec trzonu nazywany jest dnem macicy. Poniżej trzonu znajduje się zwężenie - cieśń będąca przejściem w szyjkę. Z kolei szyjka macicy wnika w obręb po...