Jakim szwem są złączone ze sobą wyrostki podniebienne szczeki?

  • szwem podniebiennym pośrodkowym
  • szwem podniebiennym przyśrodkowym
  • szwem podniebiennym poprzecznym

Wyrostki podniebienne szczeki

Mózgoczaszka .. wyrostek jarzmowy, którym kość czołowa łączy się z kością jarzmową. Pośrodkowo znajduje się kolec nosowy będący rusztowaniem dla kości nosowych. Na wewnętrznej powierzchni kości mieści się otwór ślepy, powyżej biegnący pionowo grzebień czołowy oraz b ...