W której kości czaszki występuje wyrostek zębodołowy?

  • kości jarzmowej
  • żuchwie
  • kości podniebiennej

Wyrostek zębodołowy

Twarzoczaszka .. Wyrostek zębodołowy jest wypukłą strukturą kostną i tworzy z wyrostkiem przeciwległym łuk zębodołowy. Kość szczękowa łączy się z kością czołową i sitową oraz kośćmi: nosową, jarzmową, łzową, małżowiną nosową dolną, podniebienną, lemieszem. Kość jarzm ...