C8 th1

anatomia24.pl & C8 th1

Nerka .. Th11 - L3, lewa nieznacznie wyżej od prawej. Inne możliwe lokalizacje to: dół biodrowy, miednica mniejsza, okolica wzgórka łonowego. W pozycji stojącej położenie nerek przemieszczone jest o 4 - 5cm do dołu. Ruchomość oddechowa nerek powoduje ich przemieszczanie się średnio o 2 - 3cm podczas spokojne... Jajnik .. Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. W. Z. Traczyk, A. Trzebski: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej...

Przełyk .. Th10 - 11 ). Średnia długość przełyku to 25 - 30 cm. Ze względu na przebieg wyróżniono część szyjną, piersiową i brzuszną. W odcinku piersiowym przełyk przylega do osierdzia, opłucnej oraz przyłączają się do jego przebiegu nerwy błędne. W odcinku brzusznym sąsiaduje z otrzewną i wątrobą. W przeważaj... Jelito cienkie .. Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, J. Boyle, M. B. Wang: Fizjologia, seria NMS...

Aorta i gałęzie aorty .. Th12 ) a pierwszym lędźwiowym ( L1 ). Ma długość do 2 cm i natychmiast ulega podziałowi na tętnicę żołądkową lewą, wątrobową wspólną oraz śledzionową. Tętnica wątrobowa wspólna dzieli się na tętnicę wątrobową właściwą, od której odchodzi tętnica żołądkowa prawa oraz tętnicę żołądkowo - dwunastniczą... Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. Th12 - L4 i wyrostków żebrowych ku dołowi i bocznie do kości udowej kończąc się na krętarzu mniejszym. Podobnie przebiega mięsień lędźwiowy, zaś biodrowy znajduje się w dole biodrowym, ale kończy wraz z lędźwiowym większym. Zadaniem mięśni grupy przedniej jest zginanie uda w stawie biodrowym. Odgryw...

Mięśnie brzucha .. Th12 ) oraz wyrostków żebrowych ( L1 - L4 ). Przednia powierzchnia mięśnia skierowana jest do jamy brzusznej. Skurcz jednostronny mięśnia czworobocznego lędźwi powoduje zgięcie tułowia w bok. Obustronny skurcz stabilizuje odcinek lędźwiowy kręgosłupa i obniża XII żebro. Unaczynienie: gałęzie odchodz...