Z jakiej chrząstki składa się krążek międzyłonowy?

  • chrząstki szklistej
  • chrząstki włóknistej
  • chrząstki sprężystej

Krążek

Połączenia kręgów .. Krążek międzykręgowy zbudowany jest z pierścienia włóknistego leżącego obwodowo oraz środkowej zwanej jądrem miażdżystym. Wzdłuż trzonów kręgów biegną więzadła: podłużne przednie, podłużne tylne, więzadła międzyłukowate, międzypoprzeczne, międzykolco ...