Więzadło krzyżowo guziczne

anatomia24.pl & więzadło krzyżowo guziczne

Dno miednicy .. więzadła. Dno miednicy ma wygląd rombu ograniczonego przez spojenie łonowe, więzadło łukowate łonowe, gałęzie dolne kości łonowych i gałęzie kości kulszowych łącznie z guzami kulszowymi, więzadła krzyżowo - guziczne, w końcu wierzchołek kości guzicznej. Oznacza to, że kąty rombu utworzone są z przod... Obręcz miednicza .. więzadło krzyżowo - kolcowe ograniczające otwór kulszowy większy dla naczyń i nerwów pośladkowych, nerwu kulszowego, naczyń i nerwów sromowych. Poniżej więzadła znajduje się otwór kulszowy mniejszy ograniczony przez więzadło krzyżowo - kulszowe i krzyżowo - guziczne. Najbardziej wysuniętą do tyłu cz...