żyły płucne

anatomia24.pl & żyły płucne

Płuca .. żyły płucne prowadzą krew już utlenowaną do lewego przedsionka serca, gdzie uchodzą po dwie: żyła płucna górna i dolna. Żyła płucna górna lewa odprowadza krew głównie z płata górnego, prawa z górnego i środkowego, obie żyły dolne z płatów dolnych. Rzadko niewielka ilość krwi może odpływać do żył głó... Układ krążenia .. żyły oraz mikrokrążenie w postaci włośniczek. Układ naczyniowy można również podzielić na układ krążenia duży ( obwodowy ) oraz mały ( płucny ). Przepływ krwi, oprócz mechanizmu napędowego, jakim jest serce, możliwy jest również dzięki różnicy ciśnienia panującego pomiędzy układem tętniczym a żylnym...

Serce .. żyły płucne do przedsionka lewego. Przedsionki posiadają spłaszczone uwypuklenia zwane uszkami ( prawym i lewym ). Przedsionek prawy ( łac. antrium dextrum ) otrzymuje krew żylną z całego organizmu, czyli z żyły głównej dolnej i górnej oraz ścian serca. Miejsce, w którym uchodzą obie żyły główne naz... Układ żylny .. żyły płucne górna i dolna. Prowadzą one utlenowaną w płucach krew i nie mają zastawek. W większości przypadków żyły towarzyszą tętnicom. Krew spływa do serca przez żyłę główną górną ( łac. vena cava superior ), która powstaje z połączenia dwóch żył ramienno - głowowych, a te z kolei z połączenia żył...

Przepona .. żyły głównej dolnej. Funkcja przepony polega na powiększaniu objętości klatki piersiowej kosztem jamy brzusznej. Dzięki skurczowi mięsień spłaszcza się i obniża. Dochodzi do spadku panującego ciśnienia w obrębie jamy klatki piersiowej a w rezultacie zassania powietrza do płuc. Podczas wydechu ulega ...