Jakie stawy tworzą razem staw poprzeczny stępu?

  • staw skokowo-łódkowy i staw piętowo-sześcienny
  • staw piętowo-sześcienny i staw klinowo-łódkowy
  • staw skokowo-łódkowy i staw klinowo-łódkowy

Staw poprzeczny stępu

Kości stopy .. Staw poprzeczny stępu ( Choparta ) utworzony jest przez połączenie kości skokowej i łódkowej oraz kości piętowej i sześciennej. Stawy palców stopy są stawami kulistymi, w których niemożliwy jest ruch obrotowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: A ...