Zewnętrzne mięśnie języka

anatomia24.pl & zewnętrzne mięśnie języka

Twarzoczaszka .. zewnętrznej powierzchni posiada guzowatość bródkową oraz bocznie położone guzki bródkowe. Bocznie na wysokości zęba przedtrzonowego znajduje się otwór bródkowy. Na powierzchni wewnętrznej trzonu mieszczą się zagłębienia dla ślinianki podżuchwowej, podjęzykowej, naczyń oraz mięśni. Na brzegu górnym z...