Trzon żuchwy

anatomia24.pl & trzon żuchwy

Jama ustna .. trzonowe i trzonowe po każdej stronie ). Do jamy ustnej uchodzą przewody wyprowadzające od wspomnianych wcześniej ślinianek wydzielających ślinę. Główne gruczoły to: ślinianka przyuszna, podżuchwowa i podjęzykowa występujące obustronnie. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom... Ślinianki .. trzonu żuchwy. Od góry ślinianka podjęzykowa pokryta jest błoną śluzową dna jamy ustnej. Ujście przewodu głównej części gruczołu znajduje się obok brodawki ślinianki podżuchwowej. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom II. A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, Tom I. J. Bullock, ...