Ile mięśni zwieraczy wytwarza błona mięśniowa odbytnicy?

  • trzy: wewnętrzny, środkowy, zewnętrzny
  • trzy: wewnętrzny, trzeci, zewnetrzny
  • dwa: wewnętrzny i zewnętrzny

Błona mięśniowa odbytnicy

Jelito czcze i jelito kręte .. błona mięśniowa grubsza a śluzowa posiada liczne kosmki. Pętle jelita cienkiego wypełniają przestrzeń poniżej poprzecznicy, pomiędzy wstępnicą i zstępnicą oraz wnikają również do jamy miednicy w zagłębienie pęcherzowo - odbytnicze u mężczyzn i macicz ...