Wyrostek dziobiasty

anatomia24.pl & wyrostek dziobiasty

Mięśnie głowy .. wyrostka dziobiastego żuchwy. Dzięki temu możliwe jest unoszenie żuchwy do góry wyrażające się zaciskaniem zębów, a także cofnięcie wysuniętej do przodu żuchwy. Mięsień żwacz ( łac. musculus masseter ) ma kształt czworoboczny i krótki przebieg. Składa się z części powierzchownej i głębokiej. Biegnie... Kości przedramienia .. wyrostek dziobiasty wnika do dołu dziobiastego znajdującego się na powierzchni przedniej. Koniec dalszy kości łokciowej jest znacznie węższy w stosunku do końca bliższego. Znajdują się na nim dwie wyniosłości: większa przednia - głowa kości łokciowej oraz mniejsza tylna - wyrostek rylcowaty. Głowa k...