Zachyłek

anatomia24.pl & zachyłek

Jama nosowa .. zachyłek klinowo - sitowy, a za nim otwór zatoki klinowej. Nabłonek oddechowy jamy nosowej stanowi wielorzędowy nabłonek migawkowy ( zawierający rzęski ) wychwytujący i transportujący zanieczyszczenia na zewnątrz jamy nosowej, czyli w kierunku odwrotnym do wdychanego powietrza. W okolicy małżowiny n... Opłucna .. zachyłkami. Występują zachyłki: żebrowo - przeponowy ( przejście opłucnej z żeber na przeponę ), przeponowo - śródpiersiowy ( miejsce przejścia z przepony na śródpiersie ) i żebrowo - śródpiersiowy przedni ( miejsce przejścia z żeber na tylną powierzchnię mostka ) i tylny ( na przednią powierzchnię ...

Otrzewna .. zachyłek dwunastniczy górny i dolny, krętniczo - kątniczy górny i dolny, zachyłki przyokrężnicze, międzyesowaty, podprzeponowy, przeponowo - wątrobowy. Na krezce zawieszone są narządy tj. jelito cienkie, poprzecznica, esica, wyrostek robaczkowy, jajniki, jajowody i macica. Nie wszystkie narządy jamy...