Jakie struktury od przodu ku tyłowi występują na przekroju śródmózgowia?

  • odnogi mózgu, pokrywka, nakrywka
  • nakrywka, pokrywka, odnogi mózgu
  • odnogi mózgu, pokrywka, nakrywka

śródmózgowie

Ośrodkowy układ nerwowy .. śródmózgowie, móżdżek, most i rdzeń przedłużony. W mózgowiu znajdują się również przestrzenie wyścielone nabłonkiem i wypełnione płynem, czyli komory mózgu. Rdzeń kręgowy, najstarsza część układu nerwowego, przebiega w kanale kręgowym. Wyróżnia się w ... Śródmózgowie .. śródmózgowie przebiega wodociąg mózgu będący dość wąskim kanałem łączącym komorę trzecią z komorą czwartą mózgu. Jego długość to około 2 cm. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia cz ...

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta .. śródmózgowie, w części dolnej natomiast przechodzi w kanał środkowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. B. K. Gołąb: Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego ...