Bloczek kości ramiennej

anatomia24.pl & bloczek kości ramiennej

Kość ramienna .. bloczka, łączy się z wcięciem bloczkowym kości łokciowej. Część promieniowa, mniejsza, ma kształt główki i łączy się z dołkiem kości promieniowej. Nad bloczkiem na powierzchni przedniej znajduje się wgłębienie - dół dziobiasty, a na powierzchni tylnej - dół wyrostka łokciowego. Natomiast nad główką ... Kości przedramienia .. bloczek kości ramiennej i wcięcie bloczkowe kości łokciowej. Jest to staw zawiasowy umożliwiający ruchy zginania i prostowania. Staw ramienno - promieniowy tworzą: główka kości ramiennej oraz dołek głowy kości promieniowej. Jest to staw kulisty. Staw wzmacniają więzadło poboczne łokciowe i poboczne ...