Zatoka wieńcowa uchodzi do

anatomia24.pl & zatoka wieńcowa uchodzi do

Naczynia i nerwy serca .. zatoka żylna mieszcząca się w części tylnej bruzdy wieńcowej, do której uchodzą żyła wielka, mała, średnia, tylna, skośna i żyły przednie serca. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów tachawiczo - oskrzelowych i śródpiersiowych przednich. Serce posiada sieć licznych włókien nerwowych układu autonomiczn...