Z jakich odcinków rdzenia biegną włókna czuciowe do jelit?

  • Th 9 - L 1
  • Th 10 - L 1
  • Th 11 - L 1

Włókna czuciowe

Obwodowy układ nerwowy .. Włókna czuciowe wnikają do rdzenia kręgowego przez rogi tylne, jako korzenie tylne. Oba rodzaje włókien łączą się w nerw rdzeniowy. Dorota Kozera A. Bochenek, M. Reicher: Anatomia człowieka, Tom IV i V. J. Sokołowska - Pituchowa: Anatomia człowieka. ... Nerwy czaszkowe .. włókien znajdują się w części węchowej jamy nosowej. Drugi nerw czaszkowy ( n. II ) to nerw wzrokowy, przewodzi bodźce wzrokowe z siatkówki oka do ośrodka wzroku znajdującego się w płacie potylicznym. Nerw okoruchowy ( n. III ) unerwia mięsień dźwiga ...