Układ słuchu

anatomia24.pl & układ słuchu

Gardło .. układu oddechowego. Gardło leży do przodu od kręgosłupa szyjnego i kończy się na wysokości szóstego kręgu szyjnego. Zostało ono podzielone na część: nosową, ustną i krtaniową. W części nosowej znajduje się ujście trąbki słuchowej ( Eustachiusza ), migdałek gardłowy. Ściana gardła składa się z wewnęt... Śródmózgowie .. układu słuchu. Pomiędzy wzgórkami górnymi i nieco do przodu położona jest szyszynka. Poniżej wzgórków dolnych odchodzi nerw bloczkowy ( n. IV ). Przez śródmózgowie przebiega wodociąg mózgu będący dość wąskim kanałem łączącym komorę trzecią z komorą czwartą mózgu. Jego długość to około 2 cm. Dorota K...