Spłaszczona szyjka macicy

anatomia24.pl & spłaszczona szyjka macicy

Macica .. spłaszczoną w płaszczyźnie czołowej i odwróconą gruszkę. Z tego względu można wyróżnić trzon ( corpus uteri ), cieśń ( isthmus uteri ) i szyjkę ( cervix uteri ). Najwyżej położony trzon jest najszerszą częścią macicy i stanowi połowę wielkości narządu. Górny koniec trzonu nazywany jest dnem macicy. ...