Tylne mięśnie ud

anatomia24.pl & tylne mięśnie ud

Krtań .. tylne chrząstki uwypuklają się ku górze i dołowi, jako rogi górne i dolne. Niżej położona chrząstka pierścieniowata wyglądem swym przypomina sygnet, gdzie przednia część przyjmuje postać łuku, tylna zaś płytki. W obrębie łuku znajdują się przyczepy dla mięśnia pierścienno - tarczowego i zwieracza do... Płuca .. tylne zaotrzewnowe do przewodu piersiowego. Za unerwienie płuc odpowiedzialny jest nerw błędny oddając gałęzie oskrzelowe przednie i tylne tworzące splot płucny, układ współczulny i nerw przeponowy. Nerw błędny wywołuje skurcz mięśniówki oskrzeli, rozkurcz naczyń, zaś układ współczulny działa do nie...

Serce .. tylnej uchodzą do niego cztery żyły płucne pozbawione zastawek. Na przyśrodkowej ścianie występuje zagłębienie odpowiadające dołowi owalnemu przedsionka prawego. Komora lewa jest jamą serca o najgrubszych ścianach ( średnio 15 mm ). Od wewnątrz pokryta jest również beleczkami mięśniowymi oraz dwoma ... Mięśnie głowy .. tylnej i bocznej stronie skrzydełka nosa oraz obniżacz przegrody odchodzący od mięśnia okrężnego ust. Wszystkie mięśnie zaopatruje nerw twarzowy ( n. VII ). Mięśnie żucia Najsilniejszym mięśniem tej grupy jest mięsień skroniowy ( łac. musculus temporalis ). Znajduje się on w dole skroniowym i ma roz...

Mięśnie ramienia .. tylnej powierzchni przedramienia. Jak sama nazwa na to wskazuje mięsień składa się z trzech głów: głowy długiej, bocznej i przyśrodkowej. Pierwsza z nich rozpoczyna się na łopatce tuż poniżej panewki tworzącej staw ramienny. Pozostałe biorą swój początek na tylnej powierzchni kości ramiennej. Wszyst... Mięśnie przedramienia .. tylnej odpowiadają za prostowanie nadgarstka i palców w stawach śródręczno - paliczkowych, odwodzeniu palców, odwodzeniu ręki w stronę łokciową lub promieniową. Za unaczynienie wymienionych wyżej mięśni odpowiada tętnica łokciowa a unerwienie włókna nerwowe nerwu promieniowego. Mięśnie ramienia, prz...

Mięśnie obręczy kończyny dolnej .. tylnej należą mięśnie: gruszkowaty, pośladkowy wielki, pośladkowy średni, pośladkowy mały, napinacz powięzi szerokiej, zasłaniacz wewnętrzny, bliźniaczy górny i dolny, czworoboczny uda, zasłaniacz zewnętrzny. Mięsień lędźwiowy większy współtworzy ścianę tylną jamy brzusznej, ponieważ przebiega od bo... Mięśnie uda .. tylnej należą: mięsień półścięgnisty, półbłoniasty i dwugłowy uda. Rozpoczynają się na guzie kulszowym a kończą na kości piszczelowej i strzałkowej. Powodują wyprost w stawie biodrowym, a zgięcie w stawie kolanowym. Poza tym przy zgiętym stawie kolanowym umożliwiają rotację do wewnątrz i na zewnątrz...

Mięśnie podudzia .. tylnej biorą udział w zgięciu stopy w kierunku podeszwy, odrywają piętę od podłoża podczas chodzenia, odwracają i przywodzą stopę, wreszcie zginają palce. Poza tym działając na staw kolanowy powodują jego zgięcie, a przy zgiętym kolanie rotację podudzia na zewnątrz lub do wewnątrz. Mięsień trójgłowy... Mięśnie grzbietu .. tylne. Mięsień czworoboczny ( łac. musculus trapezius ) o kształcie rombu mieści się w okolicy karku i górnej części grzbietu. Oba mięśnie, prawy i lewy, układają się tak, że wyglądem swym przypominają kaptur. Mięsień leży najbardziej powierzchownie. Podnosi staw ramienny do góry, pociąga ku tyłowi,...

Mięśnie brzucha .. tylnej. Blaszka przednia utworzona jest przez rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego i wewnętrznego w górnej części, zaś w dolnej dodatkowo przez mięsień poprzeczny. Blaszkę tylną tworzą mięsień poprzeczny i część włókien mięśnia skośnego wewnętrznego. Obie blaszki łączą się w linii pośrodkowej cia... Dno miednicy .. tylnej przepony. Oba mięśnie układają się stożkowato, wierzchołkiem kierując się w dół tworząc rozwór odbytowy, przez który przechodzi odbytnica. Dodatkowo od zewnątrz rozwór odbytowy otoczony jest mięśniem zwieraczem zewnętrznym odbytu. Do przodu od rozworu dla odbytnicy między dolnymi gałęziami ko...

Mięśnie dna miednicy .. tylnej części przepony moczowo - płciowej. Początek swój bierze symetrycznie na gałęzi kości kulszowej i biegnie w kierunku środka ścięgnistego. U kobiet mięsień ten jest o wiele słabszy. Funkcją mięśnia jest stabilizacja cewki moczowej. Unaczynienie: tętnica opuszki prącia lub przedsionka pochwy, t... Śródmózgowie .. tylnej. Konary mózgu znajdują się powyżej mostu stanowiąc jego przedłużenie ku górze. Pomiędzy konarami mieści się dół międzykonarowy, z którego wychodzą włókna nerwu okoruchowego ( n. III ). Konary mózgu posiadają włókna nerwowe odpowiedzialne za kontrolę napięcia mięśniowego i dokładność ruchów. D...