Więzadła brzucha

anatomia24.pl & więzadła brzucha

Mięśnie brzucha .. więzadłem pachwinowym lub kończą na grzebieniu kości biodrowej. Mięsień skośny wewnętrzny brzucha ( łac. musculus obliquus internus abdominis ) wyglądem przypomina mięsień poprzedni, jednak przebieg jego włókien jest odmienny. Mianowicie przebiega on od powięzi piersiowo - lędźwiowej ( powięź obejmu...