Z jakich naczyń powstaje łuk dłoniowy powierzchowny?

  • z tętnicy łokciowej oraz gałęzi dłoniowej powierzchownej tętnicy promieniowej
  • z tętnicy promieniowej oraz gałęzi dłoniowej powierzchownej tętnicy łokciowej
  • z tętnicy łokciowej oraz gałęzi dłoniowej powierzchownej tętnicy łokciowej