Guz na mięśniu ramienia

anatomia24.pl & guz na mięśniu ramienia

Mięśnie obręczy barkowej .. guzku większym kości ramiennej. Ich zadaniem jest wspomaganie mięśnia naramiennego podczas podnoszenia kończyny górnej do poziomu i rotacji ramienia na zewnątrz. Unaczynienie: tętnica pachowa i podobojczykowa. Unerwienie: nerw nadłopatkowy. Mięśnie obły mniejszy i większy ( łac. musculus teres minor... Mięśnie klatki piersiowej .. guzka większego kości ramiennej. Mięsień piersiowy większy odpowiada za opuszczenie podniesionego ramienia, obracanie go do wewnątrz, przywodzenie ramienia do przodu i przyśrodkowo. Przy wspinaniu się po linie podciąga klatkę piersiową do góry. Pod mięśniem piersiowym większym znajduje się mięsień p...