Co to jest colon descendens?

  • okrężnica esowata
  • okrężnica zstępująca
  • okrężnica wstępująca

Colon descendens

Okrężnica .. colon descendens ), która powstaje w miejscu zagięcia poprzecznicy ( tzw. zagięcie śledzionowe ) znajdującego się na poziomie VII żebra po lewej stronie ciała. Zstępnica przebiega od góry ku dołowi przechodząc w esicę. Osiąga długość 15 - 20 cm. Okrę ...