Które narządy mają krezkę?

  • jelito czcze, okrężnic poprzeczna, okrężnica esowata, okrężnica zstępująca
  • okrężnica poprzeczna, okrężnica zstępująca, wyrostek robaczkowy
  • okrężnica poprzeczna, okrężnica esowata, wyrostek robaczkowy

Krezka

Jelito cienkie .. krezkową górną, tętnicę wątrobową wspólną. Krew odpływa do żyły krezkowej górnej a chłonka do węzłów chłonnych krezkowych. Unerwienie pochodzi ze splotu trzewnego, nerwu błędnego oraz włókien nerwów rdzeniowych Th10 - L1. Dorota Kozera A. Bochenek, M ... Dwunastnica .. krezkowych. Tworzy zatem zagięcie górne i dolne. Natomiast zagięciem dwunastniczo - czczym skierowanym nieco ku górze przechodzi w jelito czcze ( część wstępująca ). Opuszka wraz z żołądkiem stanowią bardziej ruchome części przewodu pokarmowego. Do d ...

Jelito czcze i jelito kręte .. krezce. W przypadku jelita krętego warto poruszyć kwestię uchyłka ( uchyłek Meckela ) stanowiącego pozostałość niezarośniętego w okresie płodowym przewodu pępkowo - jelitowego. Jest to uwypuklenie jelita długości 3 - 10 cm w odległości 50 - 100 cm od ... Jelito grube .. krezkowej górnej, krezkowej dolnej, biodrowej wewnętrznej, sromowej wewnętrznej. Krew żylna odpływa żyłą krezkową górną, dolną i żyły splotu odbytniczego. Odpływ chłonki odbywa się do węzłów trzewnych, biodrowych, krzyżowych, pachwinowych powierzchow ...

Wątroba .. krezkowej górnej czy nerkowej prawej. Największą ilość krwi do wątroby doprowadza żyła wrotna. Powstaje ona z połączenia żyły krezkowej górnej, krezkowej dolnej i śledzionowej. Krew z wątroby odpływa żyłami wątrobowymi uchodzącymi do żyły głównej dol ... Trzustka .. krezkowe górne. Można nawet powiedzieć, że dwunastnica tworzy wgłobienie w miąższu trzustki. Na górnym brzegu trzonu biegną naczynia dla śledziony. Ogon skierowany w lewo i do góry kontaktuje się ze śledzioną i zgięciem śledzionowym okrężnicy. Od prz ...

Otrzewna .. krezką lub więzadłem. Skutkiem tego jest występowanie zachyłków, czyli zagłębień otrzewnej ślepo zakończonych. Do zachyłków otrzewnej zaliczamy: zachyłek dwunastniczy górny i dolny, krętniczo - kątniczy górny i dolny, zachyłki przyokrężnicze, międzye ...