Na jakiej powierzchni mostu leży dół równoległoboczny?

  • brzusznej
  • grzbietowej
  • bocznej

Most

Ośrodkowy układ nerwowy .. most i rdzeń przedłużony. W mózgowiu znajdują się również przestrzenie wyścielone nabłonkiem i wypełnione płynem, czyli komory mózgu. Rdzeń kręgowy, najstarsza część układu nerwowego, przebiega w kanale kręgowym. Wyróżnia się w nim segmenty, od który ... Śródmózgowie .. mostu stanowiąc jego przedłużenie ku górze. Pomiędzy konarami mieści się dół międzykonarowy, z którego wychodzą włókna nerwu okoruchowego ( n. III ). Konary mózgu posiadają włókna nerwowe odpowiedzialne za kontrolę napięcia mięśniowego i dokładność r ...

Most, rdzeń przedłużony, komora czwarta Most ( łac. pons ) jest poprzeczną wyniosłością położoną pomiędzy konarami mózgu. Powierzchnia przednia mostu jest wypukła i przebiega na niej pionowa bruzda dla tętnicy podstawnej mózgu. Most zawiera jądra dla nerwów czaszkowych ( m.in. dla trójdzie ... Nerwy czaszkowe .. mostoso - móżdżkowym razem z... ... nerwem przedsionkowo - ślimakowym ( n. VIII ) odpowiadającym za zachowania prawidłowej równowagi oraz odbiór bodźców słuchowych. Nerw językowo - gardłowy ( n. IX ) zaopatruje śliniankę przyuszną, mięśnie podniebien ...

Unaczynienie mózgu .. most. Z tętnicą podstawną mózgu łączą się dwie tętnice szyjne wewnętrzne tworząc koło tętnicze ( Willisa ), od którego odchodzą symetrycznie trzy główne tętnice zaopatrujące mózg w krew: tętnice przednie, środkowe i tylne mózgu. Tętnica przednia mózg ...